Initiatieven rondom kleine gasvelden zijn zich aan het verzamelen om samen sterk te staan om de regering te overtuigen dat gaswinning moet stoppen. Provincie Fryslân en de Vereniging van Friese Gemeenten hebben zich ook laten horen bij de informateur: met ‘klem’ vragen zij te stoppen met het winnen van gas.

Download hier de brief voor de informateur.


Balans Tegengastjeukemeer over 2020
cool 01-04-2021 (Dit is geen grap)
De balans van onze stichting over het jaar 2020 in pdf formaat.


Bezwaarschrift winningsvergunning koolwaterstoffen Gorredijk
17-02-2021
Met vele andere partijen waaronder lokale overheden heeft de Stichting Tegengas Tjeukemeer bezwaar aangetekend tegen het besluit van de minister om de winningsvergunning koolwaterstoffen Gorredijk te verlengen tot en met 31 december 2039. In de bijlage de tekst van het bezwaar. Alleen de zeer alerte groepen lazen dit besluit in de Staatscourant. Officieel wisten lokale en provinciale overheden niets van dit besluit af laat staan de diverse actiegroepen.


Beroep Instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer

Beroep ingediend door de stichting oktober 2020


Definitief instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer
Het instemmingsbesluit van het Ministerie van Economische Zaken, gezonden aan allen die een zienswijze hebben ingediend.


 Zienswijze winningsplan Oldelamer
Voorbeeld zienswijze
 tegen dat ontwerpinstemmingsbesluit voor het Winningsplan Oldelamer. Zoals vermeld in de Staatscourant van 24 oktober 2019 (nummer 57722) 
De voorgenomen gaswinning is van directe invloed op mijn woon-, werk- en leefomgeving waaronder ook de in het gaswinningsgebied en aangrenzend aan het gaswinningsgebied gelegen landschappen en natuurgebieden moeten worden verstaan. U kunt deze zienswijze indienen bij het Ministerie omdat u tegen het ontwerpinstemmingsbesluit bent.


Eindadvies CDTNOG
Eindadvies van de Commissie duurzame toekomst Noord-Oost Groningen.


Fusie Gemeente Friese Meren tegen schaliegas!
Fusie gemeente Friese Meren spreekt zich uit tegen schaliegas. 
In aansluiting op de Noordoostpolder en de provincie Fryslân verklaart ook deze gemeente zich ‘schaliegasvrij’.

Motie Lemsterland 30-11-2008
Stukken ter kennisname: Vermilion Gas & Oil Netherlands BV


Stand van zaken gaswinning 14-mei 2013
Stand van zaken m.b.t. het voornemen tot gaswinning door Vermilion d.d. 14-05-2013


Standpunt gaswinning
Een (voorlopig) standpunt innemen over proefboringen en gaswinning en de daarbij behorende werkzaamheden.