januari 2020

 Ik ben het er niet mee eens!!
Hierbij treft u (alvast) een voorbeeld zienswijze aan, tegen het ontwerpinstemmingsbesluit voor het Winningsplan Oldelamer, zoals vermeld in de Staatscourant van 24 oktober 2019 (nummer 57722)

De voorgenomen gaswinning is van directe invloed op uw woon-, werk- en leefomgeving waaronder ook de in het gaswinningsgebied en aangrenzend aan het gaswinningsgebied gelegen landschappen en natuurgebieden moeten worden verstaan. U kunt deze zienswijze indienen bij het Ministerie omdat u tegen het ontwerpinstemmingsbesluit bent.

  Later meer, blijf de website volgen
Wat kunt u doen? 
onze Stichting steunen door een jaarlijks bijdrage met een minimum van € 25,- om daarmee deze belangrijke doelen helpen te realiseren. Kortom, u kunt Donateur worden