Massieve Tegenmacht 
Initiatieven rondom kleine gasvelden zijn zich aan het verzamelen om samen sterk te staan om de regering te overtuigen dat gaswinning moet stoppen. Provincie Fryslân en de Vereniging van Friese Gemeenten hebben zich ook laten horen bij de informateur: met ‘klem’ vragen zij te stoppen met het winnen van gas. 

Download   hier de brief voor de informateur.


Bezwaarschrift tegen besluit verlenging geldigheidsduur winningsvergunning Gorredijk tot 31-12-2039.

17-02-2021
Met vele andere partijen waaronder lokale overheden heeft de Stichting Tegengas Tjeukemeer bezwaar aangetekend tegen het besluit van de minister om de winningsvergunning koolwaterstoffen Gorredijk te verlengen tot en met 31 december 2039. In  deze bijlage de tekst van het bezwaar. Alleen de zeer alerte groepen lazen dit besluit in de Staatscourant. Officieel wisten lokale en provinciale overheden niets van dit besluit af laat staan de diverse actiegroepen.


 In beroep tegen het Instemmingsbesluitwinningsplan Oldelamer.

28-10-2020
Vorig jaar lag het Winningsplan Oldelamer ter inzage. Hierin wordt mogelijk om onder onze gemeenten naar gas te boren en dit te winnen. (zie kaartje). Onze stichting heeft een zienswijze ingediend evenals enkele honderden andere bezorgde bewoners uit het winningsgebied.

Op 18 augustus 2020 hebben wij (en iedereen die een zienswijze heeft ingediend) een ‘Kennisgeving definitief instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer’ gekregen. De zienswijzen heeft de minister dus niet overgenomen. 

Het besluit inclusief de Nota van Antwoord (op de zienswijzen) ligt tot en met 29 september 2020 ter inzage. Tot die datum kunnen we beroep aantekenen bij de Raad van State. Als stichting hebben wij hiertegen beroep aangetekend.
JURIDISCH ADVIES IS ONONTBEERLIJK, WILLEN WE ONS KUNNEN VERWEREN TEGEN PARTIJEN MET 'DIEPE ZAKKEN.'

 Oproep om donateur te worden

Onze financiële buffer is echter niet zodanig dat wij een dergelijke verplichting aan kunnen gaan.
Uw steun hebben we hard nodig zowel financieel als moreel. Als Mienskip ten strijde trekken tegen grote partijen met ‘diepe zakken’ is mogelijk als de Mienskip haar ook daadwerkelijk verzet.

Wat kunt u doen?
 
Onze Stichting steunen door een jaarlijkse bijdrage met een minimum van € 25,- . Kortom wordt DONATEUR !!