juni 2020

Gasvondsten Vermilion blijven nog jaren geheim

Energiebedrijf Vermilion gaat voorlopig niets prijsgeven over de grote gaszoektocht die het de afgelopen jaren hield in het zuiden van Fryslân. Het gaat volgens het bedrijf om bedrijfsgevoelige informatie. Lees verder voor het volledige artikel.

Bron: Friesh Dagblad


In beroep tegen het Instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer.

Vorig jaar heeft het Winningsplan Oldelamer ter inzage gelegen. Dit maakt mogelijk dat er ook onder onze gemeenten naar gas geboord en gewonnen gaat worden, zie kaartje. Onze stichting heeft een zienswijze ingediend evenals enkele honderden andere bezorgde bewoners uit het winningsgebied.

Op 18 augustus jl. hebben wij (en iedereen die een zienswijze heeft ingediend) een ‘Kennisgeving definitief instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer’ gekregen. De zienswijzen heeft de minister dus niet overgenomen. 

Het besluit inclusief de Nota van Antwoord (op de zienswijzen) ligt tot en met 29 september 2020 ter inzage. Tot die datum kunnen we beroep aantekenen bij de Raad van State.

Als stichting gaan we beroep aantekenen.
We hebben daarbij zeker juridisch advies nodig en wellicht een advocaat die ons vertegenwoordigt.


 Oproep om donateur te worden

Onze financiële buffer is echter niet zodanig dat wij een dergelijke verplichting aan kunnen gaan. Uw steun hebben we hard nodig zowel financieel als moreel. Als Mienskip ten strijde trekken tegen grote partijen met ‘diepe zakken’ is mogelijk als de Mienskip haar ook daadwerkelijk steunt. (Zie brief Penningmeester)

Wat kunt u doen?
 
Onze Stichting steunen door een jaarlijkse bijdrage met een minimum van € 25,- . Kortom, u kunt Donateur worden