In beroep tegen het Instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer.

Vorig jaar heeft het Winningsplan Oldelamer ter inzage gelegen. Dit maakt mogelijk dat er ook onder onze gemeenten naar gas geboord en gewonnen gaat worden, zie kaartje. Onze stichting heeft een zienswijze ingediend evenals enkele honderden andere bezorgde bewoners uit het winningsgebied.

Op 18 augustus 2020 hebben wij (en iedereen die een zienswijze heeft ingediend) een ‘Kennisgeving definitief instemmingsbesluit winningsplan Oldelamer’ gekregen. De zienswijzen heeft de minister dus niet overgenomen. 

Het besluit inclusief de Nota van Antwoord (op de zienswijzen) ligt tot en met 29 september 2020 ter inzage. Tot die datum kunnen we beroep aantekenen bij de Raad van State.Update: 02-11-2020

Als stichting hebben we inmiddels beroep aangetekend.


Drie onderdelen uit het beroepschrift met verstrekkende gevolgen.

  1.  Aanvraag is in strijd met beleid gaswinning.

    Nu de minister het Vermilion toestaat om met een zeer lange aftakking vanaf het bestaande gasveld Oldelamer het geheel nieuwe gasveld Oldelamer-West aan te spreken, faciliteert de minister de opsporing van een geheel nieuw gasveld, waardoor er in strijd gehandeld wordt met het beleid inzake kleine gasvelden! In het regeerakkoord 2017-2021 pagina 43, staat dat er geen vergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden.

  2.  Duur gaswinning.

    De lange periode van 20 jaar die Vermilion nodig heeft komt niet overeen met de relatief bescheiden hoeveelheid gas die Vermilion zegt te gaan winnen. Op deze wijze komt er van de voorgespiegelde afbouw van gaswinning niets terecht.

  3.  Schadevergoeding/afhandeling.

    Omdat er sprake is van gaswinning in kwetsbaar veengebied waar schade is en kan ontstaan door zowel diepontwatering als gaswinning. Dit betekent nog meer rechtsonzekerheid voor bewoners dan in Groningen. Omkering van de bewijslast is wel geldig in een afgebakend deel in het Groningse gasveld (Staatsblad 2016, nummer 553) en waarom niet voor alle gasvelden?

 Lees hier ons beroep in pdf formaat. (in nieuw venster)