Mei 2017

Vermilion
 uit Harlingen heeft het voornemen om in en om het Tjeukemeer proefboringen naar gas te doen.

Concreet heeft men onze gemeente verzocht om toestemming voor seismologisch onderzoek in en rondom Idskenhuizen. Aan de gemeente Weststellingwerf is het verzoek gedaan om op hun grondgebied schuin te mogen boren naar vermoedelijke gashoeveelheden in en rondom Rottum, in onze gemeente.


Wij als Stichting Tegengas hebben ons de afgelopen jaren (vanaf 2004) met alle juridische mogelijkheden en middelen (bij elkaar gebracht door vele donateurs) tot nu toe met succes verzet tegen gaswinning onder en in de nabijheid van het Tjeukemeer.

Sinds de aardbevingen in Groningen is de publieke opinie rond gaswinning danig veranderd. Velen met ons maken zich zorgen over de mogelijke schade die hierdoor aan panden of andere eigendommen kan ontstaan.

De huidige wetgeving rondom gaswinning is vooral gericht op het geldelijke belang van de winning. De schade die hierdoor ontstaat en de bewijslast van die schade is slecht of niet geregeld.

Er zijn naast allerlei (relatieve) details, zoals nulmetingen per pand, minimaal 2 belangrijke zaken, waarvan wij menen dat die van te voren wettelijk moeten worden geregeld.

 1.  Planschade. Zodra bekend is dat in een gebied een vergunning voor winning van gas wordt afgegeven heeft dit onmiddellijk een drukkende werking op de prijs van gebouwen en mogelijk ook terreinen in dat gebied. Het is derhalve zaak deze waardedaling vooraf bij de overheid in te kunnen dienen en vergoed te krijgen.

 2.  Omkering van de bewijslast
. In Groningen is uitsluitend boven het Slochteren veld de wetgeving aangepast. Dit betekent dat de NAM moet bewijzen dat de schade n i e t door gaswinning is ontstaan. In alle overige gebieden moet degene die schade heeft z e l f bewijzen dat die door gaswinning is ontstaan. Dit brengt forse kosten aan juridische bijstand met zich mee (kan in de duizenden euro’s lopen) en bovenal is het meten met twee maten! Wij willen voor elkaar krijgen dat deze omkering van de bewijslast voor heel Nederland gaat gelden!

Om dit te bereiken lijken juridische stappen noodzakelijk. Een dergelijke procedure zal wellicht tot aan het Europese Hof gevoerd moeten worden en mogelijk jaren in beslag nemen. Onze inzet is dat wij gedurende deze procesgang(en) de winning naar gas in dit gebied uit kunnen stellen en mogelijk zelfs afstellen.

Met vereende krachten kunnen wij veel bereiken.