17 mei 2017 - SINT NICOLAASGA

De stichting Tegengas Tjeukemeer komt opnieuw in actie tegen gasboringen in het gebied rond de Tsjûkemar.

AREND VAN DER MEULEN
De actie is nu gericht tegen de plannen van Vermilion om seismologisch onderzoek te doen in en rondom Idskenhuizen. Daarvoor wordt vergunning gevraagd bij de gemeente De Fryske Marren.

Ook wil de stichting strijden tegen de plannen van Vermilion om vanuit de gemeente Weststellingwerf schuin te mogen boren naar vermoedelijke gashoeveelheden in en rondom Rottum.

Stichting Tegengas is al sinds 2004 aan het strijden tegen gaswinning onder en in de nabijheid van de Tsjûkemar. ,,Sinds de aardbevingen in Groningen is de publieke opinie rond gaswinning danig veranderd. Velen met ons maken zich zorgen over de mogelijke schade die hierdoor aan panden of andere eigendommen kan ontstaan’’, aldus de website van de stichting.

Tegengas wil in ieder geval nulmetingen per pand, een goede regeling vooraf van planschade en omkering van de bewijslast bij schade. Nu geldt die alleen voor gaswinning boven Slochteren.

,,Om dit te bereiken lijken juridische stappen noodzakelijk. Een dergelijke procedure zal wellicht tot aan het Europese Hof gevoerd moeten worden en mogelijk jaren in beslag nemen. Onze inzet is dat wij gedurende deze procesgang(en) de winning naar gas in dit gebied kunnen uitstellen en mogelijk zelfs afstellen. Met vereende krachten kunnen wij veel bereiken’’, aldus de stichting. Om de strijd te bekostigen worden donateurs gezocht.

De stichting streed in 2004 tegen het plan van Total Elf Fina om 2 tot 3 miljard kubieke meter gas onder het meer vandaag te halen. De gemeente Skarsterlân moest tandenknarsend akkoord gaan. Een jaar later haalde de Raad van State een streep door de plannen.

In 2009 kwam Vermilion opnieuw met plannen voor proefboringen aan de west- en oostkant van het meer. Maar ook die kwamen nooit tot uitvoering. Inmiddels vindt de stichting de gemeente aan haar zijde. Die is tegen alle mijnbouwactiviteiten op haar grondgebied.