Oproep van de penningmeester.
Daarom maken wij gebruik van de mogelijkheid om de door u toegezegde bijdrage te incasseren. We willen dit doen in de eerste helft van september 2020.

 Donateursbijdrage 2020